เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้ชายหาดบางแสน

69321 Visitors69321 Visitors69321 Visitors69321 Visitors69321 Visitors69321 Visitors69321 Visitors